Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Allmän praktik
Brottmål
Familjerätt
Fastighetsrätt
Idrottsjuridik
Skadeståndsrätt